March 29

Մայրենիի թեստ 7

Փոքրիկ իշխանը (հատված)

Ես շատ ուշ հասկացա, թե նա որտեղից էր եկել: Փոքրիկ իշխանն անընդհատ հարցեր էր տալիս, իսկ իմ հարցերը կարծես չէր լսում: Ինձ համար ամեն ինչ հետզհետե պարզ դար□ավ պատահական և հենց այնպես ասված նրա խոսքերից: Այսպես, երբ փոքրիկ իշխանն առաջին անգամ (տեսնել) իմ ինքնաթիռը, հարցրեց ինձ.

– Սա ի՞նչ առարկա է:

– Սա առարկա չէ: Սա թռչում է: Սա ինքնաթիռ է: Իմ ինքնաթիռը:

 Եվ ես հպարտ-հպարտ հասկացրի նրան, որ թռչել գիտեմ:

– Ո՞նց թե,- բացականչեց նա,- դու երկնքի՞ց ես իջել:

– Այո՛,- համեստորեն պատասխանեցի ես:

– Ի՜նչ ես ասում, շատ հետաքրքիր է…

Եվ փոքրիկ իշխանն այնքա՜ն գեղեցիկ, այնքան զրնգուն ծիծաղեց, որ տրամադրությունս լրիվ փչացավ: Ես չեմ սիրում երբ իմ ձախորդություններին անլուրջ են վերաբերվում: Հետո նա ավելացրեց.

 – Ուրեմն դու էլ ես երկնքից իջել: Իսկ ո՞ր մոլորակից ես եկել:

 Ինձ թվաց, թե ես կռահեցի նրա խոր□րդավոր հայտնության գա□տնիքը և, առանց այլևայլության, հարցրի.

 – Ուրեմն դու այլ մոլորակի՞ց ես եկել:

Բայց նա չպատասխանեց: Նա գլուխը մեղմորեն օրորում էր՝ հայացքը չկտրելով իմ ինքնաթիռից.

 – Հնարավոր չէ. դու սրանով չէիր կարող շատ հեռվից գալ…

Նա (ընկնել) երազանքների գիրկը, և դա երկար տևեց: Այնուհետև, գրպանից հանելով իմ նկարած գառնուկը, սկսեց խորասուզված հիանալ իր գանձով:

Չեք կարող պատկերացնել, թե որքան ինձ հետաքրքրեց «այլ մոլորակների» մասին նրա կիսախոստովանությունը: Եվ ես փոր□եցի որքան հնարավոր է շատ բան իմանալ:

– Որտեղի՞ց ես եկել, սիրելի՛ մանչուկ: Որտե՞ղ է քո տունը: Ո՞ւր ես ուզում տանել իմ գառնուկին: Երկար ու լուռ մտորելուց հետո նա պատասխանեց.

 – Լավ արեցիր, որ ինձ արկղ տվիր. գիշերներն իմ գառնուկը հենց նրա մեջ էլ կքնի:

– Դե իհարկե՛: Եվ եթե դեմ չես, քեզ կտամ նաև մի պարան, որպեսզի ցերեկվա ժամերին նրան (կապել): Ցից էլ կտամ:

– Նրան կապե՞մ… Դու էլ հո չասի՜ր:

 – Ախր, եթե չկապես, գառնուկը  կարող է գնալ՝ ուր խելքին փչի, ու մի տեղ կկորչի…

Եվ իմ բարեկամը նորից զրնգուն ծիծաղեց.

– Բայց ո՞ւր կարող է գնալ:

– Ուր խելքին փչի: Կգնա ուղիղ, մինչև…

Փոքրիկ իշխանը լուրջ տեսքով ընդհատեց ինձ.

– Ոչինչ, թող գնա, իմ տունը շա՜տ փոքր է:

Նա կարծես մի քիչ (տխրել), հետո շարունակեց.

– Եթե անընդհատ ուղիղ գնաս, շատ հեռու չես գնա…

դար□ավ -դարձավ
խոր□րդավոր -խորհրդավոր
գա□տնիքը -գաղտնիքը
փոր□եցի -փորձեցի

2. Ի՞նչ է նշանակում անընդհատ բառը.

       ա/ չընդհատվող

       բ/ ընդհանուր

      գ/ընդհանրապես

      դ/ հատ-հատ

3. Դու՛րս գրիր թավ և ընդգծված բառերի հականիշները.
Պարզ- բարդ
գեղեցիկ-տգեղ
երկար-կարճ
ուղիղ- ծուռ

4. Տրված բառերից որի՞ դիմաց է սխալ նշված նրա տեսակը:

      ա/ մեղմորեն – ածանցավոր

       բ/ ինքնաթիռ – բարդ

      գ/ մանչուկ – ածանցավոր

      դ/ տուն – ածանցավոր:

5. Տրված բառերը դարձրո՛ւ հոգնակի.

      ա/ հարց-հարցեր

      բ/ նկար-նկարներ

       գ/ գառ-գառներ

       դ/ մոլորակ-մոլորակներ

6. Տրված բառերից յուրաքանչյուրի դիմաց նշված է, թե այն ինչ խոսքի մաս է:

    Ո՞րն  է  սխալ.

     ա/երկար – ածական

     բ/ մոլորակ – գոյական

      գ/ ինքնաթիռ – գոյական

      դ/ փոքրիկ – գոյական

7. Դու՛րս  գրիր այն նախադասությունները, որոնցում առկա են փակագծերում  առնված   բայերը  և   դի՛ր անհրաժեշտ ձևով (համապատասխանե-ցրո՛ւ տեքստին):

Այսպես, երբ փոքրիկ իշխանն առաջին անգամ տեսավ իմ ինքնաթիռը, հարցրեց ինձ.
Նա ընկավ երազանքների գիրկը, և դա երկար տևեց:

Եվ եթե դեմ չես, քեզ կտամ նաև մի պարան, որպեսզի ցերեկվա ժամերին նրան կապես:
Նա կարծես մի քիչ տխրեց հետո շարունակեց.

8. Տրված նախադասության մեջ գտի՛ր ենթական և ստորոգյալը:

    Նա գլուխը մեղմորեն օրորում էր:
     ենթակա Նա

     ստորոգյալ   օրորում էր:

10. Տեքստում ընդգծված նախադասության մեջ բաց է թողնված մեկ կետադրական նշան: Լրացրո՛ւ :
Ես չեմ սիրում,երբ իմ ձախորդություններին անլուրջ են վերաբերվում:

11. Դո՛ւրս գրիր փոքրիկ իշխանի ծիծաղը բնութագրող բառերը:
     Այնքա՜ն գեղեցիկ, այնքան զրնգուն ծիծաղեց, որ տրամադրությունս լրիվ փչացավ:

12. Ինչո՞ւ հեղինակի տրամադրությունը փչացավ.

      ա/ ինքնաթիռը գեղեցիկ չէր նկարել

      բ/նա չէր սիրում, որ իր ձախորդություններին անլուրջ էին վերաբերվում

      գ/ փոքրիկ իշխանը իր նկարած ինքնաթիռը չէր հավանել

       դ/փոքրիկ իշխանը չհրավիրեց իր մոլորակ

13. Փոքրիկ իշխանը ի՞նչ հարցրեց, երբ առաջին անգամ տեսավ ինքնաթիռը.
– Սա ի՞նչ առարկա է:

14. Հեղինակի կարծիքով ̀  ո՞ւր կարող էր գնալ գառնուկը.

Ուր խելքը փչի։

Ուղիղ մինչև վերջ։

15. Բացատրի՛ր «Ուղիղ գնաս, շատ հեռու չես գնա» միտքը:
Եթե նպատակ չունենաս, ոչնչի չես հասնի։March 29

Մայրենիի թեստ 6

Էքզյուպերի

Փոքրիկ իշխանը (հատված)

Մեծահասակները թվեր շատ են սիրում: Երբ նրանց պատմում ես, որ դու նոր բարեկամ ես ձեռք բերել, նրանք երբեք չեն հարցնում ամենագլխավորի մասին: Երբեք նրանք չեն ասի. «Իսկ ինչպիսի՞ ձայն ունի նա: Ինչպիսի՞ խաղեր է սիրում խաղալ: Թիթեռներ բռնո՞ւմ է, թե՞ոչ»: Նրանք հարցնում են. «Քանի՞տարեկան է նա: Քանի՞ եղ□այր ունի: Քաշն ինչքա՞ն է: Ինչքա՞ն է վաստակում նրա հայրը»: Եվ դրանից հետո երևակայում են, թե ճանաչեցին մարդուն: Երբ մեծահասակներին ասում ես՝ «Ես տեսա վարդագույն աղյուսից մի տուն, որի պատուհանին խորդենի կար, իսկ կտուրին՝ աղավնիներ», նրանք երբեք չեն պատկերացնում այդ տունը: Նրանց պետք է ասել. «Ես տեսա մի տուն, որ արժե հար□ուր հազար ֆրանկ»: Եվ միայն այդ ժամանակ նրանք կբացականչեն. «Ինչպիսի՜ գեղեցկություն»: Ճիշտ այդպես, եթե նրանց ասես. «Ահա ձեզ ապացույցներ, որ, իրոք, Փոքրիկ իշխանը եղել է, որ նա շատ, շատ լավն էր, ծիծաղում էր և շատ էր ուզում գառնուկ ունենալ. իսկ ով ուզում է գառնուկ ունենալ, նա անպայման գոյություն է ունեցել»: Եթե այսպես ասես, նրանք միայն ուսերը կթոթվեն ու ձեզ կնայեն այնպես, ինչպես կնայեին մի անգետ մանկիկի: Բայց եթե նրանց ասես՝ «Նա թռել եկել էր մի մոլորակից, որը կոչվում է № 612», դա նրանց կհամոզի, և նրանք քեզ այլևս չեն ձանձրացնի հարցերով: Ի՜նչ կարող ես անել, այդպես են մեծահասակները: Չարժե նրանցից նեղանալ: Երեխաները մեծահասակների նկատմամբ պետք է ներողամիտ լինեն:

 Բայց մենք հասկանում ենք, թե ինչ բան է կյանքը, և ինչ խոսք, ծիծաղում ենք համարների ու թվերի վրա: Ես այս պատմվա□քը սիրով մի կախարդական հեք□աթի նման կպատմեի: Ես կուզեի սկսել այսպես. «Կար-չկար մի գեղեցիկ իշխան կար: Նա ապրում էր մի մոլորակի վրա, որը իրենից մի քիչ էր մեծ, և նա սրտակից բարեկամ չուներ…»: Նրանք, ովքեր ճանաչում են կյանքը, կզգային, որ սա զուտ ճշմարտություն է: Ես ամենևին էլ չեմ ուզում որ իմ գիրքը կարդան միայն զվարճության համար: Իմ սիրտը ցավից ճմլվում է, երբ ես հիշում եմ իմ փոքրիկ բարեկամին, և ինձ համար հեշտ չէ նրա մասին պատմելը: Արդեն վեց տարի է անցել այն օրից, ինչ նա և իր գառնուկը հեռացել են ինձանից: Ես նրա մասին ուզում եմ պատմել, որպեսզի չմոռանամ նրան: Շատ տխուր բան է, երբ բարեկամներին մոռանում են: Բոլորը չէ, որ բարեկամ ունեն: Եվ ես վախենում եմ, թե կդառնամ մեծահասակների նման, իսկ նրանք թվերից բացի ոչնչով չեն հետաքրքրվում:

 1. Տեքստի չորս բառերում տառի փոխարեն վանդակ է դրված, դու՛րս գրիր այդ բառերը՝ լրացնելով բաց թողած տառերը:
  եղ□այր-եղբայր
  հար□ուր-հարյուր
  պատմվա□քը-պատմվածքը
   հեք□աթի-հեքիաթի

2. Ի՞նչ է նշանակում  երևակայել բառը.

       ա/ պատկերացնել
       բ/ շինել
       գ/ պատրաստել
        դ/ կառուցել

 3. Գրի՛ր տրված  բառերի հոմանիշները.
       ա/ գեղեցիկ – սիրուն             
       բ/ շատ  – բազմաթիվ                   
       գ/կախարդական – սքանչելի

       դ/ մեծ  – խոշոր                  

4. Տրված բառերից որի՞ դիմաց է սխալ նշված նրա տեսակը.

      ա/ սիրտ – պարզ

       բ/ բարեկամ – բարդ

      գ/ գեղեցկություն – պարզ

       դ/ անգետ – ածանցավոր

5. Տեքստում հանդիպող հետևյալ բառերից ո՞րն է գործածված եզակի թվով.

      ա/ խաղեր

       բ/ պատուհաններ

       գ/ թվեր

       դ/ իշխան

6. Տրված բառերից յուրաքանչյուրի դիմաց նշված է, թե ինչ խոսքի մաս է: Ո՞ր տարբերակում է սխալ նշված.

      ա/ գեղեցիկ – ածական

      բ/ տխուր – գոյական

      գ/ գառնուկ – գոյական

      դ/ մոլորակ – գոյական

 7. Փակագծերում  նշված բայերը համապատասխանեցրո՛ւ տեքստին:


8. Տրված նախադասության մեջ գտի՛ր ենթական և ստորոգյալը:

     Իշխանիկը ապրում էր մի փոքրիկ մոլորակի վրա:
      ենթակա   Իշխանիկը

      ստորոգյալ   ապրում էր

9. Տեքստից դուրս գրի՛ր մեկական պատմողական և հարցական նախադասություն:

Պատմողական

Մեծահասակները թվեր շատ են սիրում:

հարցական

Իսկ ինչպիսի՞ ձայն ունի նա:

10. Տեքստում ընդգծված նախադասության մեջ բաց է թողնված մեկ կետադրական նշան: Լրացրու՛:
Ես ամենևին էլ չեմ ուզում, որ իմ գիրքը կարդան միայն զվարճության համար:

11. Ի՞նչ են շատ սիրում մեծահասակները:
Նրանք շատ են սիրում թվերը։

12. Ի՞նչ էին հարցնում մեծահասակները նոր բարեկամի մասին:
Նրանք հարցնում են. «Քանի՞տարեկան է նա: Քանի՞ եղբայր ունի: Քաշն ինչքա՞ն է: Ինչքա՞ն է վաստակում նրա հայրը»:

13. Ինչո՞ւ Փոքրիկ իշխանի մասին պատմելը հեշտ չէր.

       ա/ հեղինակը մանրամասները չէր հիշում

        բ/արդեն վեց տարի էր անցել, ինչ նա և գառնուկը հեռացել էին

       գ/ բարեկամներին շուտ էին մոռանում

       դ/հեղինակի սիրտը ճմլվում էր

14. Ինչո՞ւ էր հեղինակը վախենում մեծահասակների նման դառնալուց.

      ա/ ճիշտ հարցեր էին տալիս

       բ/ ծիծաղում էին համարների և թվերի վրա

      գ/մեծահասակները թվերից բացի ոչնչով չէին հետաքրքրվում

      դ/ մեծահասակները շատ բարեկամներ ունեին

15. Դու՛րս գրիր  այն հատվածը, որտեղ գրված է, որ երեխաները պետք է հասկանան  և  ներեն մեծերին:


Ի՜նչ կարող ես անել, այդպես են մեծահասակները: Չարժե նրանցից նեղանալ: Երեխաները մեծահասակների նկատմամբ պետք է ներողամիտ լինեն:

March 29

Մաթեմատիկական խաչբառ

ԱԲԳԴԵԶԷԸԹ
123456789
ԺԻԼԽԾԿՀՁՂ
102030405060708090
ՃՄՅՆՇՈՉՊՋ
100200300400500600700800900
ՌՍՎՏՐՑՒՓՔ
100020003000400050006000700080009000

 • Զամբյուղում  կան երկու գույնի վարդեր։ Առանց նայելու ամենաքիչը քանի՞ վարդ  վերցնելով՝ կարելի է համոզված լինել, որ  կունենանք գոնե երկու միագույն վարդ։  

2 + 1 = 3 Գ

 • Ո՞ր բնական թվին է հավասար այն կոտորակը, որի համարիչն  ու  հայտարարը  իրար  հավասար են։ 
 • 8 : 8 = 1 Ա
 • Գտիր  ամենափոքր   քառանիշ   թվի   հնգապատիկը։ 

1000 x 5 = 5000 Ր

 • Պուրակում    երփներանգ  ծաղիկների    1/4  մասը  հավասար է ամենափոքր եռանիշ թվին։    Քանի՞ ծաղիկ  կար պուրակում։

100 x 4 = 400 Ն

 • Գտիր ամենամեծ միանիշ թվի 1/9  մասը։ 

9 : 9 x 1 = 1 Ա

 • Մայրության տոնին ընդառաջ Տիգրանն ու իր եղաբայրը  որոշեցին  մայրկին    միասին  ծաղիկ   նվիրել։  Նրանք միասին  ունեին  1600  դրամ։   Որքա՞ն   գումար    ուներ  նրա  եղբայրը,  եթե    Տիգրանը նրանից  3  անգամ շատ գումար ուներ։

400 Ն

 • Ո՞րն է  16 թվի ամենափոքր բաժանարարը։

1 Ա

 • Գտիր 30 թվի ամենամեծ բաժանարարի տասնապատիկը։

30 x 10 = 300

Յ

 •   Եթե Դավիթի  տնկած կակաչների  քանակը եռապատկեք, արդյունքը  ավելացնեք 40-ով, կստանաք ամենափոքր եռանիշ թիվը։  Քանի՞ կակաչ էր տնկել Դավիթը։

100 – 40 : 3 = 20 Ի

 • Գտիր  400-ի ամենափոքր բազմապատիկը։

1 Ա

Ուղղահայաց

 • Ո՞րն է 16000-ի 1/4 մասը։

16000 : 4 x 1 = 4000 Տ

 • Գտիր  599-ի ամենամեծ ու ամենափոքր բաժանարարների գումարը։  

599 : 1 = 600 Ո

 • Գտիր  8000 և 1600 թվերի քանորդը։  

Ն

8000 : 1600 = 5 ե

 • Գտիր  2000 թվի  5/2  մասը։

2000 : 2 x 5 = 5.000 Ր

March 23

Ստեփան Զորյան «Մի գիշեր անտառում»

Ես կարդացել եմ Ստեփան Զորյանի «Մի գիշեր անտառում»։ Դա ինձ համար շատ հետաքրքիր էր։ Ես հիմա ձեզ կպատմեմ։

Մի անգամ ես տեսել էի, որ մի մարդու իր ընկերները տանում էին անտառ, որ մինչև գիշեր մնան։ Հենց հասան արդեն մութ էր, և նրանք գնացին քնելու։ Այդ մարդու ընկերները քնաց էին, բայց ինքը քնած չէր։ Նա վախենում էր, որովհետև տարբեր ձեներ էին գալիս։ Նա լսեց, որ մի երեխա լացում է։ Նա իր ընկերոջը արթնացրեց և պատմեց։ Նրա ընկերը ասաց, որ դա բուն է։ Հետո այդ մարդը տեսավ, որ իրենց մոտ գել կա։ Ասաց իր ընկերներին, որ փետ, քար վերցնեն։ Նրա ընկերները վերցրեցին ամեն ինչ հետո նրանք տեսան, որ դա գել չի, դա շունն է։ Հետո նրա ընկերները նրա վրա սկսեցին ծիծաղալ։ Եվ այդ մարդն էլ սկսեց իրա վրա ծիծաղել։

Դուք կարող եք այդ հեքիաթը տեսնել այստեղ։

March 23

Թվի մաս գտնելը և թվի գտնելը, երբ հայտնի է նրա մասը/մաս 2

1. Գտիր այն թիվը, որի

 1/6 մասը 20 է:
20:1×6=120

1/25 մասը 4 է:
4:1×25=100

 1/100 մասը 6 է:
6:1×100=600

 1/9 մասը 1 է:
1:1×9=9

 1/15 մասը 30  է:
30:1×15=450

 1/3 մասը 164 է:
164:1×3=492

1/8  մասը  3000  է: 
3000:1×8=24000

1/16 մասը 15 է։
15:1×16=240

1/19 մասը 24 է։
24:1×19=456

1/17 մասը 105 է։
105:1×17 =1785

1/101 մասը 14 է։
14:1×101=1414

2․Գտիր այն թիվը, որի

2/7  մասը 20 է:
20:2×7=70

3/8  մասը 12 է:
12:3×8=32

 4/9 մասը 24 է:
24:4×9=54

3/12  մասը 1 է:

1×12:3=4

 2/3 մասը 30  է:
30:2×3=45

 4/25 մասը 16 է:
16:4×25=100

 3/10 մասը  6000  է: 

6000:3×10=20000

4/9 մասը 240 է։
240:4×9=540

4/15 մասը 28 է։

28:4×15=105

3/7 մասը 210 է։
210:3×7=490

3․Գտիր թվի նշված մասը


60-ի   5/6 մասը
60:6×5=50
720-ի  2/9 մասը
720:9×2=160
4500-ի  3/5 մասը
4500:5×3=270
9000-ի  2/5  մասը
9000:5×2=3600
1800-ի 2/9 մասը։
1800:9×2=400

48400-ի 3/4 մասը:
48400:4×3=36300

72500-ի 3/10 մասը:
72500:10х3=22150

2550-ի 4/5 մասը:
2550:5×4=2040

4.Այժմ կազմեք նմանատիպ առաջադրանքներ ու լուծեք։

200-ի 3/4 մասը։
200:4×3=150
440-ի 3/4 մասը։
440:4×3=330
684-ի 2/4 մասը։
684:4×2=342

March 23

Էրեբունի արգելոց-թանգարան

Մենք մարտի 17-ին գնացինք Էրէբունի արգելոց։Մենք Էրեբունի արգելոց գնացինք ընկեր Արմինեի և ընկեր Սոնայի հետ։ Սկզբում մեզ պատմեցին Էրէբունի թանգարանի մասին։ Մենք իմացանք, որ թանգարանը Երևանի ամենակարևոր թանգարաններից մեկն է,և այն հիմնավորել է 1968 թ-ին հոկտեմբերի 19-ին։Թանգարանը ստեղծվել է Երևան քաղաքի վարչական սահմաններում գտնվող երեք նշանավոր հնավայրերի՝ Արին բերդ, Կարմիր բլուր և Շենգավիթ, և այդ հնավայրերից հայտնաբերված նյութական մշակույթի մնացորդների և գտածոների հիման վրա։ Հետո մենք գնացինք Էրեբունի ամրոց։ Այնտեղ 233 հատ աստիճաններ էին։Այնտեղ ամենավերևից տեսանք Երևանը։ Եվ հետո գնացինք Վարդավառի այգի, որտեղ գտնվում է Վարդավառի լիճը։ Այնտեղ շատ փոքրիկ ձկներ կային։

Հետո մենք գնացինք դպրոց։ Շատ հետաքրքիր անցավ։

2014 Erywań, Erebuni, Muzeum Erebuni, Budynek muzeum (02).jpg
2014 Erywań, Erebuni, Muzeum Erebuni, Kamienna tablica z pismem klinowym w języku urartyjskim (01).jpg