April 21

Եթե ամեն մեկս մի ծառ տնկենք․․․

Հեղինակ ՝Արշի Բաբայան,Եվա Բաբաջանյան

Եթե ամեն մեկս մի ծառ տնկենք, ապա մեր տան շուրջը անտառ կլինի։ Ու երկինքը չենք կարողանա տեսնել։ Մենք պետք է ամեն օր դուրս գանք և ջրենք ծառերը ։ Նաև կարող ենք ավելի շատ ծառեր տնկել։

– Բայց ինչու՞ ծառ տնկենք, եթե ծառի արմատ չունենք։

– Կարող ենք գնել արմատը և տնկել ծառը։

– Կարող ենք ծառեր տնկել և մրգերը ուտել։


Posted April 21, 2022 by evababajanyan1 in category Ընթերցանություն

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*